הוצאה לפועל - עו"ד מרסל מוזס

הוצאה לפועל: 
הגנה נוספת לחייבים שנקלעו לקשיים כספיים, קיימת בחוק הוצאה לפועל. הליך באמצעות ההוצאה לפועל, מאפשר לחייבים שנקלעו לחובות כספיים מס' הגנות מרכזיות:
•    התייצבות לחקירת יכולת תוך 21 יום ותשלום החוב ע"פ צו תשלומים שיקבע ע"י רשם ההוצאה לפועל.
•    איחוד תיקים - חייב שנפתחו נגדו מס' תיקים ואינו מסוגל לשלם חובותיו, במקום להתמודד עם תיקים רבים בו זמנית ניתן לרכז את ההליכים נגדו לתיק מאוחד הוא:"תיק האיחוד".
•    הכרזה על חייב "מוגבל באמצעים"- קיים מנגנון לחייב שביקש מרשם הוצאה לפועל לפרוס את תשלום חובו לתקופה העולה על תקופה מסוימת הקבועה בחוק להיות מוכרז כחייב "מוגבל באמצעים", כך שיקבע לו צו תשלומים בהתאם ליכולתו וכן יאוחדו תיקיו כבמסגרת תיק איחוד רגיל.
•    הפטר - חייב שמוכרז חייב "מוגבל באמצעים" ואשר אין ביכולתו לשלם חובותיו, נקבע הסדר, המסמיך את רשם ההוצאה לפועל, לתת הפטר לחייבים מוגבלים.( ההסדר קובע תנאי סף מחמירים אשר אינם נדרשים לקבלת הפטר לפי פקודת פשיטת הרגל)