פשיטות רגל- עו"ד מרסל מוזס

פשיטת רגל: 
הליך פשיטת הרגל מוסדר בפקודת פשיטת הרגל, ומפוקח ע"י הכונס הרשמי באמצעות בעלי תפקידים ( מנהלים מיוחדים/נאמנים).
ההליך מנוהל בבית המשפט המחוזי כשבתו כבית משפט של פשיטות רגל.
פקודת פשיטת הרגל וההליך לאחר הרפורמה של הכונ"ר, מגשימים 2 תכליות:
תכלית 1: כינוס נכסי החייב וחלוקתם בדרך יעילה ושוויונית.
תכלית 2: לאפשר לחייב שאינו מסוגל לפרוע חובותיו לפתוח "דף חדש".
תכליות אלו לא עומדות בפני עצמם, אלא כפופות לעיקרון תום הלב של החייב הן בשלב יצירת החובות והן בהתנהלות החייב בהליך פשיטת הרגל.
שלבי הליך פשיטת הרגל, החל מהגשת  הבקשה לכונס הנכסים ועד לקבלת ההפטר:
•    הכנת בקשה לפשיטת רגל והגשתה לכונס הנכסים הרשמי.
•    פתיחת תיק פש"ר בבית המשפט המחוזי בהתאם להמלצת כונס הנכסים הרשמי.
•    קבלת צו כינוס נכסים וקביעת מועד דיון להכרזת החייב כפושט רגל ואפשרות לקבלת הפטר.
•    ליווי החייב בהליך (תשלום עיתי, דוחות חודשיים, התנהלות בתו"ל, הגשת בקשות לביהמ"ש, ועוד...)
•    הכרזת החייב כפושט רגל וקבלת הפטר מותנה/לאלתר.