הקץ לחובות

המציאות הכלכלית הלא פשוטה בה אנו חיים, מביאה רבים להיקלע לחובות שאינם יכולים לפרוע- מצב של חדלות פירעון. על פי נתוני הלמ"ס, מעל 50% מהנשאלים חיים באוברדראפט, במצב דברים שכזה אין פלא שמספר פושטי הרגל הולך וגדל משנה לשנה. 

חובות הם לא גזירת גורל - רצוי וראוי לצאת מהחובות!!!

בכדי להבין כיצד אפשר לצאת מהחובות- צריך להבין תחילה מהו חוב?

חוב-סכום של כסף שחייבים לשלם לאחר (כדוגמת: הלוואה, אוברדראפט בבנק, אשראי, רכישות שטרם שולמו ועוד..).

בעלי חוב שנקלעו לחובות שאין ביכולתם לפרוע, בטרם בחירת המסלול המתאים להם למחיקת החובות, חייבים לזכור את הכללים הבאים:

  1. כלל 1- הלוואה נוספת מהבנק היא מתכון להגדלת החובות ולא הפתרון.

  2. כלל 2- חשוב לנהל את החובות ולא שהחובות ינהלו אותנו.

  3. כלל 3- לא ליצור חובות חדשים!

  4. כלל 4- יש למפות את החובות ולטפל בהם טיפול מקיף וכולל.

  5. כלל 5 – יש לבחור את המסלול המתאים.

בפני החייבים, חדלי הפירעון עומדות 3 אפשריות למחיקת החובות:

  1. הליך פשיטת רגל- הליך חדלות הפירעון החל על חייבים שהם יחידים. ההליך מוסדר בפקודת פשיטת הרגל, מפוקח ע"י כונס הנכסים הרשמי ומנוהל בבית המשפט המחוזי.  בחלק מן המקרים, הדבר הנכון והכדאי ביותר לחייב, הוא הכרזה על פשיטת רגל. חייב, חדל פירעון שאינו יכול לפרוע את חובותיו רשאי להגיש בקשה לפתיחת ההליך ולקבלת הפטר מחובותיו.

  2. הסדר נושים לפי סעיף 19 א'- הליך מקדמי חלופי ,בו יכול לנקוט חייב טרם פנייה להליך פשיטת רגל. ההליך מביא בסופו של דבר להפטר החייב מחובותיו בדרך קצרה ויעילה. הליך הסדר הנושים לפי סעיף 19א לפקודת פשיטת הרגל מציע לא מעט יתרונות, ובהחלט מומלץ לחייב לפעול לפיו אם קיימת אפשרות ליישומו, כדוגמת: עמידה בתשלום של לפחות שלושים אחוזים מכל חוב לא מובטח, אישור להצעת ההסדר על ידי רוב הנושים (51% מהנוכחים ו/או שהביעו עמדה לבקשה/הצעה) וכן, שיש להם 75% מסך הנשייה הכולל.

  3. הפטר בהוצאה לפועל- ביום 6.9.2015 נכנס לתוקפו תיקון מס' 47 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז- 1967 (מתן הפטר לחייב מוגבל באמצעים). תיקון זה נקבע כהוראת שעה למשך שלוש שנים עד ליום 5.9.2018.

במסגרת הוראת השעה, חייבים אשר הוכרזו כ"חייבים מוגבלים באמצעים" במערכת ההוצאה לפועל, ועומדים בתנאי הסף, זכאים להגיש בקשה להפטר שמשמעותה – מחיקת חובות בהוצאה לפועל וחובות שאינם במערכת ההוצאה לפועל . ההפטר מביא למחיקת חובות, מלבד חובות שאינם ברי הפטר – מזונות, משכנתא, נזק בלתי קצוב, חוב שנוצר במרמה וקנס פלילי או מנהלי.

בסוף כל אחד מההליכים לעיל, אם יעמוד החייב בתנאי ההליך, יקבל הפטר מהחובות ברי תביעה. הליכים משפטיים אלו קיימים ונגישים לכל.

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, כל כוונתו להראות שלא צריך קסמים לצאת ממעגל החובות, קיימים הליכים משפטיים שהינם נגישים לכולם. לכל אדם מגיע לצאת ממעגל החובות, לפתוח דף חדש ולחיות בכבוד.

עורכת דין מרסל מוזס - תעניק לך יעוץ, לווי וייצוג משפטי עד להיחלצות מנטל החובות.